Vrouwelijke componisten

Voor de vrouw als componist heeft zich in de loop van de laatste 10 eeuwen nauwelijks belangstelling ontwikkeld. En waar die ontstond raakte deze al snel vertekend door een aantal ‘impliciete vooronderstellingen’. Het wordt dus tijd voor een serieuzere benadering van vrouwelijke componisten. Het onderwerp verdient een plaats op het terrein van de geijkte muziekhistorische wetenschapsbeoefening en ook de toegang tot de muziek dient meer aandacht te krijgen. In de laatste jaren is door tal van musicologen, zowel in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, als ook in Nederland, intensief onderzoek verricht naar leven en werken van vrouwelijke componisten.

hildegard-of-bingen  strozzi  121015_ARTS_ClaraSchumann.jpg.CROP.rectangle3-large

Daarom is deze korte serie van 6 colleges bedoeld als poging om de vrouwelijke componisten én hun muziek meer recht te doen. Dan zal blijken dat het vrouwen zeker vergund is in de schaduw, zelfs in het voetspoor van representatieve – mannelijke – muziekscheppers te treden.
Zonder enige pretentie om te komen tot een volledig historisch overzicht van alle vrouwelijke componisten, biedt muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc/M.A. tijdens deze ‘Music in Life’-colleges inzicht in de muziek van o.a.: Sappho (7de/6de eeuw v. Chr.), Kassia (8ste eeuw n. Chr.), Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Louise Farrenc, Barbara Strozzi, Catharina van Rennes, Alma Mahler-Werfel, Nadia Boulanger en Sofia Goebaidoelina. Ook komen Nederlandse componistes aan bod, vanaf Josine van Aerssen-van Boetzelaer uit de 18de eeuw, via Henriëtte Bosmans en Catharina van Renes tot aan de hedendaagse Sonja Beets en Caroline Ansink.
Niet alleen hun compositorisch oeuvre, maar ook aan de maatschappelijke omstandigheden waaronder vrouwelijke componisten hebben gewerkt, wordt aandacht besteed.

Catharina_van_Rennes  220px-Nadia_Boulanger_1925  YoungAlmaMahler  Louise Farrenc

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert  Joop zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers aan ‘Music in Life’ – programma’s in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

Aanvang woensdagmiddag 7 februari 2018, 14.30-17.00 uur. De andere data: 14 en 21 februari, 7, 14 en 21 maart 2018.

Kosten: € 175,00 (incl. PDF’s van alle presentaties + alle beeld- en geluidfragmenten).

Nadere informatie te verkrijgen door het invullen van het contactformulier op de contactpagina.