Twaalf eeuwen vrouwelijke componisten

Composers-Zaina-article

Voor de vrouw als componist heeft zich in de loop van de laatste 10 eeuwen nauwelijks belangstelling ontwikkeld. En waar die ontstond raakte deze al snel vertekend door een aantal
‘impliciete vooronderstellingen’. Het wordt dus tijd voor een serieuzere benadering van vrouwelijke componisten. Het onderwerp verdient een plaats op het terrein van de geijkte muziekhistorische wetenschapsbeoefening en ook de toegang tot de muziek dient meer aandacht te krijgen. In de laatste jaren is door tal van musicologen, zowel in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, als ook in Nederland, intensief onderzoek verricht naar leven en werken van vrouwelijke componisten.

Daarom is dit college bedoeld als poging om de vrouwelijke componisten én hun muziek meer recht te doen. Dan zal blijken dat het vrouwen zeker vergund is in de schaduw, zelfs in het voetspoor van representatieve muziekscheppers te treden. Zonder enige pretentie om te komen tot een volledig historisch overzicht van alle vrouwelijke componisten, biedt muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. tijdens dit ‘Music in Life’-college inzicht in de muziek van o.a.: Kassia (8 ste eeuw!), Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Louise Farrenc, Catharina van Rennes, Alma Mahler-Werfel, Nadia Boulanger en Sofia Goebaidoelina. Ook komen Nederlandse componistes aan bod, vanaf Josine van Aerssen-van Boetzelaer uit de 18 de eeuw, via Henriëtte Bosmans en Catharina van Renes tot aan de hedendaagse Sonja Beets en Caroline Ansink.

women-composers-300x200

Niet alleen hun compositorisch oeuvre, maar ook aan de maatschappelijke omstandigheden waaronder vrouwelijke componisten hebben gewerkt, wordt aandacht besteed.

strozzi  121015_ARTS_ClaraSchumann.jpg.CROP.rectangle3-large  5748008648_46a0044558-430x299

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert Joop zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

De presentatie kunnen op aanvraag verzorgd worden op een door de opdrachtgever gewenste externe locatie. Neem daartoe via het contactformulier contact op met Joop van Velzen, muziekhistoricus van ‘Music in Life’!

U kunt zich inschrijven door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.