Poëzie en klassieke muziek

Er is bijna geen dichter te vinden – ook niet in de Nederlandstalige poëzie – die geen gedicht gemaakt heeft, waarin muziek niet op een of andere manier een rol speelt. Echter, als uitgangspunt bij dit college heeft Joop van Velzen, M.Sc./M.A., muziekhistoricus van ‘Music in Life’ zich een aantal vragen gesteld, die bepalend zijn geworden voor de uiteindelijke inhoud ervan.

47109920-music-is-a-poetry-with-personality--inspirational-quote-about-music-lettering-wall-poster-for-music-  c86e5a744517d15412924c49ceb9274f  Baschenis_-_Musical_Instruments

Hoe wordt een muziekstuk gevangen in woorden en geeft de dichter uitdrukking aan zijn of haar persoonlijke impressie? Hoe gebruikt de dichter muziektermen en wordt bijvoorbeeld in de taal zoveel muzikaliteit gestopt, dat er duidelijk sprake is van het kopiëren van de componist door met woorden het bijna onzegbare van klanken uit te drukken? Wat wordt in de dichtregels duidelijk over de zeggingskracht van de muziek?

In deze lezing zullen gedichten klinken, die tevens met beeld- en geluidfragmenten ondersteund en geïllustreerd worden. Het zijn gedichten over componisten, over dirigenten en musici, over composities, de vreugde en de ‘inspirerende strijd’ om een en ander in woorden te vangen.

Joop’s subjectieve selectie vanaf het begin van de 19de eeuw tot heden, streeft daarbij geenszins naar volledigheid!

Hand writing a letter with a goose feather

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert  Joop  zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

De presentatie kunnen op aanvraag verzorgd worden op een door de opdrachtgever gewenste externe locatie. Neem daartoe via het contactformulier contact op met Joop van Velzen, muziekhistoricus van ‘Music in Life’!

U kunt zich inschrijven door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.