Ontstaan en groei van de Kamermuziek

Tot de aanvang van de 17de eeuw bestond de in het openbaar uitgevoerde muziek bijna uitsluitend uit kerkelijke, vocale uitingen. Van zelfstandige instrumentale muziek, speciaal geschreven voor bepaalde instrumenten, was nauwelijks sprake. quartet_of_stringsToen de benaming ‘kamermuziek’ voor het eerst gebruikt werd, betekende het muziek die niet voor de kerk bestemd was. In de loop van de 17de en zeker in de 18de eeuw raakt het begrip ‘kamermuziek’ scherper omlijnd, doordat allerlei componisten twee soorten van vioolsonates waren gaan schrijven: de gewijde Kerksonate (sonata da chiesa) en de wereldlijke Kamersonate (sonata da camera). De 6 beroemde Sonates van Johann Sebastian Bach voor de viool zonder begeleiding zijn voor de ene helft gevormd naar het model van de kerksonate, de drie andere naar dat van de kamersonate (te herkennen aan de dansen die zij bevatten zoals Bourrée, Courante, Allemande en Sarabande).
Een andere veel voorkomende vorm van de 17de en 18de eeuwse kamermuziek kamermuziek is de zogenaamde Triosonate. Dit genre groeide naar grote hoogte uit de handen van Georg Philipp Telemann en Georg Friedrich Händel.

Ondanks dat er voor 1750 een behoorlijk aantal Quartetti, Sonates of Sinfonias a quattro geschreven werden (meer in de vorm van vermomde symfonieën), ontstaat de ware kamermuziek-stijl toch steeds nadrukkelijker met een vierstemmige schrijfwijze om de instrumentale muziek voller te laten klinken. De geboorte van het échte strijkkwartet dateert uit de periode dat de ‘Mannheimers’ hun nieuwe stijl invoerden. Vanaf dat moment maakt Joseph Haydn het genre los uit zijn conventionele banden en brengt het, samen met Wolfgang Amadeus Mozart, tot grote ontwikkeling. Werkelijk duizelingwekkende hoogte bereikt het strijkkwartet uit handen van Ludwig van Beethoven.

scms_about

Intussen waren eveneens Strijktrio’s en Pianotrio’s tot ontwikkeling gekomen en ontstonden geleidelijk aan Sonates voor piano en strijk- of blaasinstrumenten ‘ad libitum’. Het denkbeeld om het strijktrio en het strijkkwartet te verbinden met een piano, lag – toen het pianotrio eenmaal bestond – zo sterk voor de hand, dat het ontstaan van de talrijk pianokwartetten en -kwintetten in de loop van de 19de eeuw volkomen verklaarbaar was.

Inhoud programma:

  1. Algemene inleiding en achtergrond
  2. Van Canzone naar Sonate da Chiesa
  3. Van Dans-suite naar Sonate da Camera
  4. De Solo-sonate en de Trio-sonate
  5. De Klassieke Stijl
  6. De Vroeg-Romantische Kamermuziek
  7. De Hoog-Romantische Kamermzuziek
  8. Kamermuziek uit de post-Romantische periode
  9. Kamermuziek na en tussen wereldoorlogen
  10. Moderne Kamermuziek: laatste decennia van de 20ste en eerste decennia van de 21ste eeuw

Kosten: € 235,00

Nadere informatie te verkrijgen door het invullen van het contactformulier op de contactpagina.