Klassieke muziek van Zuidoost-Europa en de Balkan

Cyril-methodius-smallBij het zoeken naar literatuur over de oorspronkelijke muziek van Zuidoost-Europa en de Balkan, komt men al snel tot de constatering dat er amper bronnen naar boven komen rondom herkomst en ontwikkeling van de klassieke muziek. Slechts sporadische rapportages van Byzantijnse en Arabische historici maken melding van musici, zangers en bespelers van strijkinstrumenten en hoorns. De twee Griekse monniken Cyril en Methodius die de Slaven in de 9de eeuw tot het Christendom bekeerden, vertaalde Griekse boeken in het Slavisch en droegen zo ook bij tot de ontwikkeling van de kerkmuziek in Zuidoost-Europa en op de Balkan. Tussen de 12de en de 15de eeuw heeft ook de Byzantijnse cultuur er zijn invloed doen gelden in de verdere ontwikkeling van de Middeleeuwse muziek. Toch blijven muziekhistorische beschrijvingen van deze regio van Europa uiterst beperkt in aantal, omvang en reikwijdte, inclusief de hedendaagse kunstmuziek. Informatie rond deze laatste categorie beperkt zich doorgaans tot een opsomming van namen van componisten, soms zelfs uitvoerenden, zonder daarbij enig inzicht in de ontwikkeling van de klassieke muziek in de laatste decennia van de 20ste eeuw en de eerste jaren van de 21ste eeuw.

Ook een overzicht van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Bulgaarse klassieke muziek vanaf de 7de eeuw na Christus levert in de 1990-uitgave van The New Grove Dictionary of Music slechts drie kolommen tekst op. In vergelijking met de 22 kolommen voor de traditionele volksmuziek een opmerkelijk verschil! Hetzelfde treft men aan bij verhandelingen over de ontwikkeling van klassieke muziek in Servië (inclusief Montenegro) en die van Kroatië.

Tot 1990 werd in het hoger muziekonderwijs amper aandacht besteed aan de oorsprong en ontwikkeling van klassieke kunstmuziek in Zuidoost-Europa en de Balkan, enigszins met uitzondering van aandacht voor de Joegoslavische muziekcultuur in wat nu Slovenië, Kroatië en Servië is. Pas in 1984 verschijnt pas een tweede overzicht van de muziekontwikkeling onder (sommige) bevolkingsgroepen in Zuidoost-Europa vanaf de Middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Daarin wordt duidelijk dat deze aanvankelijk sterk werd beïnvloed vanuit en door voorschriften van Byzantium en dat vele jaren later niet alleen Ottomaanse invloeden, maar ook Oostenrijks-Hongaarse een belangrijke rol hebben gespeeld. Uiteindelijk, zoals zal blijken, wordt de Slavische muziek in de 19de en 29ste eeuw zélf van relatief significante betekenis voor de muziek in West-Europa.

Folk_Shopsko_Horo2  Preziosi_painting_of_Turkish_harem  F1558

Allemaal dus reden te meer om eens uitgebreid de schijnwerper te richten op de klassieke muziek van Zuidoost-Europa en de Balkan!

Met een rijke verscheidenheid aan beeld- en geluidsfragmenten zal muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. de informatie illustreren en ondersteunen, waardoor zich een samenhangend totaal-beeld ontvouwt rond de rijke geschiedenis van de Spaanse klassieke muziek!

De presentatie kunnen op aanvraag verzorgd worden op een door de opdrachtgever gewenste externe locatie. Neem daartoe via het contactformulier contact op met Joop van Velzen, muziekhistoricus van ‘Music in Life’!

U kunt zich inschrijven door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.