Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach: het begin en einde van alle muziek!

Maarten ’t Hart schrijft in zijn boek over Johann Sebastian Bach, dat tijdens diens leven men van de kolossale statuur van de componist nauwelijks enig besef gehad. Hij gaat verder met de stelling dat wij allen beter af waren geweest, als zowel Bach zelf als zijn tijdgenoten beseft hadden, dat zijn werk ‘tot het muzikale evangelie van de generaties na hem’ zou worden. Dan zou men al vanaf zijn kinderjaren zo veel mogelijk informatie over hem bewaard hebben. Dan zou men zuiniger zijn geweest op zijn composities en was er naar alle waarschijnlijkheid minder verloren gegaan.

Niet al zijn muziek is bekend en ook over zijn leven zijn we, hoeveel omvangrijke biografieën er ook verschenen zijn, bijzonder karig geïnformeerd. Het is zoals de Duitse muziekwetenschapper Emil Platen schrijft: “Wij beschikken maar over bitter weinig onomstotelijke gegevens omtrent Bach’s levensweg en persoonlijkheid, het aantal werken dat hij gecomponeerd heeft en hun ontstaansgeschiedenis, zijn esthetische opvattingen en compositorische bedoelingen”.

0808-bach-1

Inderdaad, er is nog steeds een ernstig tekort aan kennis over biografische details, vaak zelfs aan cruciale gegevens. Wel hebben muziekhistorici ons inzage gegeven in allerlei politieke en sociale omstandigheden die Bach’s leven mede bepaalden. Duidelijk wordt steeds dat Bach ondanks alle tegenwerking van zowel de kerkelijke als wereldlijke autoriteiten en ondanks zijn vaak behoeftige levensomstandigheden steeds weer in staat bleek geniale muziek te componeren.

bach_misa-300x205En het blijft juist díe muziek van Johann Sebastian Bach, die veel wezenlijker en actueler is dan zijn levensverhaal, hoewel de muziek dat levensverhaal niet kan vervangen, zoals Bach-onderzoeker en -biograaf Christoph Wolff terecht aangeeft.  Deze muziek dan komt uiteindelijk voort uit een talent, voor wie ‘leren’ en ‘ontdekken’ doorslaggevend werd voor diens muzikale ontwikkeling, voor zijn denken en esthetische doelstellingen, waarschijnlijk meer dan bij enig ander componist.

 s-58a8f91403311d7f3aba5e2b2998ae75b403bfc0Stap voor stap laat ‘Music in Life’ de ontwikkeling volgen van deze ongeëvenaarde en wonderbaarlijk begaafde baanbreker op het gebied van muzikale creativiteit. Het college komt tot dwarsverbanden tussen de twee fundamentele aspecten van het leven van Johann Sebastian Bach: zijn persoonlijke omstandigheden als echtgenoot en vader en het intellectuele kader van zijn scheppend kunstenaarschap. 

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

De presentatie kunnen op aanvraag verzorgd worden op een door de opdrachtgever gewenste externe locatie. Neem daartoe via het contactformulier contact op met Joop van Velzen, muziekhistoricus van ‘Music in Life’!

U kunt zich inschrijven door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.