Geschiedenis van de Balletmuziek

Ballet komt van het Italiaanse woord ballare, hetgeen dansen betekent. 
Ballet is de klassieke of academische westerse theaterdans, een danskunstwerk, met of zonder muziekbegeleiding, in een vaste choreografie, gezet door een choreograaf en uitgevoerd door (een gezelschap) beroepsdansers. Balletten worden uitgevoerd in een theater of een aangepaste ruimte, op een toneel of podium en voorzien van speciaal voor het ballet ontworpen kostuums, decor en belichting.

img_9310-5artists-of-houston-ballet

Uit de oudheid zijn verschillende soorten dans bekend gebleven. Veel dansen hadden te maken met de heersende landbouwcultuur en waren vaak religieus of ritueel van aard. In de Middeleeuwen is het klimaat minder gunstig om dans tot ontwikkeling te laten komen. Het christendom keurt dans in het algemeen af, vanwege heidense associaties met zinnelijkheid en de duivel. Toch blijft de wereldse functie van dansen als vermaak en plezier bestaan. In de Renaissance wordt dans verheven tot een kunstvorm. Deze dans heeft regels, vastgestelde passen met een voorgeschreven wijze van uitvoering.

De muziek was in het begin natuurlijk puur aanvullend: in de eerste plaats een percussie instrument om het ritme aan te geven, op de tweede plaats begeleid door menselijke zang en, tenslotte, door fluiten of primitieve voorlopers van de latere hobo.

Inhoud programma: 

  1. Vroege historie van de ballet muziek
  2. Nationale scholen in Europa
  3. Ontwikkeling van de dans – ballet
  4. Ballet muziek in de 19de eeuwse opera’s
  5. De Grote Romantische Balletten
  6. De impact van Sergej Diaghilev, 1909-1929
  7. Ballet muziek 1930-1957
  8. Moderne ontwikkelingen in de ballet muziek

Website_Image_1280w_x_550h  SwanLake2015-0538small  trailer Ballet Bubbles

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

Kosten: € 195,00

Nadere informatie te verkrijgen door het invullen van het contactformulier op de contactpagina.