De Matthäus Passion

bachDe “Matthäus Passion” van Johann Sebastian Bach – het op muziek gezette lijdens- en stervensverhaal van Jezus Christus naar het evangelie van Mattheus – is een aandachtvrager en wordt door velen als het prachtigste muziekstuk op aarde gezien.

Het verhaal wordt verteld door de evangelist (=verteller) en vertolkt door een tenor. Als in een hoorspel worden de diverse deelnemers door aparte stemmen opgevoerd. Zo zijn er naast de evangelist en Jezus (vertolkt door een bas), diverse individuele discipelen (Petrus, Judas; bassen)), Pilatus (bas), zijn vrouw (sopraan), diverse dienaressen (sopranen en alten), getuigen (tenor en bas). Ook groepen (discipelen, priesters, soldaten, volksmenigten) komen voor en worden vertolkt door twee koren. Dan weer worden er stukken commentaar gegeven op de voorafgaande gebeurtenissen, of volgen er moralistische betogen over goed en kwaad. In Bach’s Matthäus Passion is Jezus ook vooral een mens die verschrikking op verschrikking meemaakt: marteling, verraad door zijn dierbaren, zijn vader die hem helemaal alleen laat sterven. Vanaf het openingskoor tot het slotkoor weet de toehoorder zich in een wereld van lijden, verraad, overgave en menselijk onvermogen. Geen vrolijke thema’s maar Bach weet het zo aangrijpend en ontroerend mooi te vertellen, dat de kerk of concertzaal gelouterd verlaten wordt. Zelden wist een componist in één werk zoveel ontroerend mooie melodieën te verwerken. Een diep droef verhaal dus dat nog steeds aanspreekt, ook en vooral in Nederland, waar het stuk ook al sinds de 19de eeuw te zien en te horen is.

c2e4603b-c04f-4292-9b6c-edaa8b54171a  lYbGmh  csm_Mattha-us-Passion-2016-EO-Pieterskerk-Leiden_0698b2223a

Deze twee ‘Music in Life’- colleges van muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. gaan in op de ontstaansgeschiedenis, het wezen van de barok, de gelaagdheid van het stuk, de diverse tekstbronnen, de structuur en opbouw, de mystiek erin, de herontdekking in de 19de eeuw en de hedendaagse uitvoeringspraktijk, kortom de Matthäus Passion als Nederlands cultuurmonument.

Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert Joop zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

De presentatie kunnen op aanvraag verzorgd worden op een door de opdrachtgever gewenste externe locatie. Neem daartoe via het contactformulier contact op met Joop van Velzen, muziekhistoricus van ‘Music in Life’!

U kunt zich inschrijven door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.