Clara Schumann en Johannes Brahms: hun muzikale vriendschap

Het is de liefdevolle betrekking tussen Robert Schumanns weduwe Clara Schumann en de componist Johannes Brahms, die onderwerp is van deze lezing. Deze relatie is altijd een onderwerp van bijzondere speculatie geweest en gebleven. Haar vrouw-zijn én haar kunstenaarschap intrigeerden hem en vormden de reden waarom hij zich tot haar aangetrokken voelde. 

cs en jb foto voor folder   0810_brahms_schumann

121015_ARTS_ClaraSchumann.jpg.CROP.rectangle3-large

Tegen de achtergrond van een zich ontwikkelende muzikale periode in de 19de eeuw, groeit hun vriendschap. Daarbij komt dan ook nog dat alle brieven en dagboekaantekeningen verwijzen naar een zuiver platonische relatie tussen Clara Schumann en Johannes Brahms. De betekenis van hun vriendschap ligt dan ook niet zozeer in enige seksuele gevoelens die zij jegens elkaar gekoesterd zouden kunnen hebben, maar veel eerder in de muzikale en persoonlijke, artistieke interactie die er tussen hen is geweest, vanaf de nazomer in 1853 tot aan de dood van Clara Schumann in 1896. Zoals zij dat ook was voor haar man Robert, was Clara Schumann voor Johannes Brahms een inspiratiebron bij vele van zijn composities en een ontvankelijke geest voor zijn soms geniale ingevingen.  Hun overgebleven correspondentie vormt het vertrekpunt en spiegelt tegelijkertijd hun beider wel en wee voor. Dagboekaantekeningen en de vele brieven, die zij in diezelfde periode richten aan talloze andere vrienden en familieleden, completeren de beschrijvingen van hun leven en de activiteiten, die beiden ondernemen, beleven en ondergaan.

johannes-brahms-4

 

Geplaatst in het decor van composities, uitvoeringen in concertzalen in heel Europa, professionele aanstellingen bij diverse muziekgezelschappen én de zich ontwikkelende sociaal-politieke omstandigheden van de 19de eeuw, biedt deze ‘Music in Life’- lezing ook muziek-biografisch inzicht in de levens van deze twee grote kunstenaars. Met vele passende beeld- en geluidsfragmenten wordt de aangeboden informatie geïllustreerd en ondersteund. Kennis van en ervaring met het notenschrift en partituren is niet noodzakelijk. Met het audiovisuele materiaal lardeert schrijver en muziekhistoricus Joop van Velzen, M.Sc./M.A. zijn presentaties zodanig, dat een goed samenhangend totaalbeeld ontstaat rond het onderwerp in kwestie. Na afloop kunnen de deelnemers in het bezit komen van digitale versies van zowel de presentaties als de betreffende beeld- en geluidsfragmenten.

 

De presentatie kunnen op aanvraag verzorgd worden op een door de opdrachtgever gewenste externe locatie. Neem daartoe via het contactformulier contact op met Joop van Velzen, muziekhistoricus van ‘Music in Life’!

U kunt zich inschrijven door het contactformulier in te vullen op de contactpagina.