Clara Schumann en Johannes Brahms: hun muzikale vriendschap – in brieven en noten

Het is de liefdevolle betrekking tussen Robert Schumanns weduwe Clara Schumann-Wieck en de componist Johannes Brahms, die onderwerp is van deze boeken. Hun relatie is altijd een onderwerp van bijzondere speculatie geweest en gebleven. Haar vrouw-zijn én haar kunstenaarschap intrigeerden hem en vormden de reden waarom hij zich tot haar aangetrokken voelde.
Tegen de achtergrond van een zich ontwikkelende muzikale periode in de 19de eeuw, groeit hun vriendschap. Daarbij komt dan ook nog dat alle brieven (aan elkaar en aan vrienden, vriendinnen en collega’s) en dagboekaantekeningen verwijzen naar een zuiver platonische relatie tussen Clara Schumann en Johannes Brahms.

De betekenis van hun vriendschap ligt dan ook niet zozeer in enige seksuele gevoelens die zij jegens elkaar gekoesterd zouden kunnen hebben, maar veel eerder in de muzikale en persoonlijke, artistieke interactie die er tussen hen is geweest, vanaf de nazomer in 1853 tot aan de dood van Clara Schumann in 1896. Zoals zij dat ook was voor haar man Robert, was Clara Schumann – in de 19de eeuw dé beroemdste concertpianiste in Europa! – voor Johannes Brahms een inspiratiebron bij vele van zijn composities en een ontvankelijke geest voor zijn soms geniale ingevingen. Hun overgebleven correspondentie vormt het vertrekpunt en spiegelt tegelijkertijd hun beider wel en wee voor. Dagboekaantekeningen en de vele brieven, die zij in diezelfde periode richten aan talloze andere vrienden en familieleden, completeren de beschrijvingen van hun leven en de activiteiten, die beiden ondernemen, beleven en ondergaan.

Piano keyboard (piano / digital piano, closeup view)

Geplaatst in het decor van composities, uitvoeringen in concertzalen in heel Europa, professionele aanstellingen bij diverse muziekgezelschappen én de zich ontwikkelende sociaal-politieke omstandigheden van de 19de eeuw, bieden de delen I t/m/ IV ook muziek-biografisch inzicht in de levens van deze twee grote kunstenaars.

Deel I:     1853-1866                                          Kennismaking in Düsseldorf, de dood van Robert Schumann en de eerste aanstelling van Johannes Brahms.

Deel II:   1867-1881                                           De uiteindelijke doorbraak van Johannes Brahms en Clara Schumann, die als concertpianiste piano-pedagoge wordt.

Deel III: 1882-1890                                            Johannes Brahms – succesvol componist – als loyale vriend van Clara Schumann en vele anderen!

Deel IV:  1891-1897,  Band 1 en 2                Het naderende einde in het leven en werk van twee grote kunstenaars uit de wereld van de klassieke muziek!

Deel I 001  Deel II 001  Deel III 001  Deel IV, 1 001  Deel IV, 2 001

 

Te bestellen via www.boekscout.nl