Boeken

Clara Schumann en Johannes Brahms: hun muzikale vriendschap – in brieven en noten.

Het was mijn grote passie, de klassieke muziek, die het ‘virus’ om te gaan schrijven tot ontwikkeling heeft gebracht. Ik was al jaren geboeid door de muziek van Johannes Brahms; door het lezen van de correspondentie (in het Duits) met Clara Schumann, als ook enkele biografieën over hun beider levens, ontstond het idee, om dit eens binnen het Nederlandse taalgebied toegankelijk te maken.

Dit plan ondernam ik ook, nadat een druk bestaan als management consultant mij in 2008 verplichtte tot een drastische wending in mijn persoonlijke leven. Het lezen, schrijven én speuren in mijn eigen boekencollectie en andere bibliotheken en archieven, heb ik met heel veel toewijding en plezier kunnen doen. Ik heb met deze 4 delen een omvangrijke en gedetailleerde blik trachtte te geven in het leven van deze uitzonderlijke muziekvrienden uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Of, zoals Clara Schumann het zélf omschrijft, als zij de werken van Johannes Brahms aanvoelt en speelt: ‘Vele anderen zullen het misschien beter begrijpen en er over spreken, maar niemand voelt het beter dan ik – mijn diepste en tederste vezels van de ziel vibreren bij zijn muziek’.

Te bestellen via www.boekscout.nl

Deel I 001  Deel II 001  Deel III 001  Deel IV, 1 001  Deel IV, 2 001

Voor meer informatie omtrent de inhoud van deze boeken, klik hier.

Thans zijn in voorbereiding:

Hugo Wolf – leven en werk                                                                                                                  Medio 2023

Utrecht en de geschiedenis van haar muziekuitvoering en -beleving                                        2024